Wystartowaliśmy – plan spotkań na najbliższe miesiące

Rozpoczynamy nowy rok inspirujących dyskusji. W czasie wakacji wspólnie wybraliśmy tematy, które będą prezentowane i dyskutowane podczas czwartkowych spotkań.

Serdecznie zapraszamy wszystkich, których nurtuje poniżej przedstawiona tematyka i chcą posłuchać, zadać pytania albo podzielić się swoimi przemyśleniami.

Spotkania ChXXI wieku odbywają się w trzecie czwartki miesiąca o godzinie 19,00.

Planowane tematy i terminy spotkań:

X 2016 – Relikwie i Święci – prowadzi i moderuje Witold, 20 października

Znaczenie relikwii, ich wartość i tradycja. Modlitwa za wstawiennictwem Świętych, Błogosławionych i osób jeszcze przed beatyfikacją.

XI – Odejścia z kapłaństwa i stanu zakonnego – prowadzi Monika i Ania

Dokumenty kanoniczne określające status, prawa i obowiązki osób, które zdecydowały się na odejście z kapłaństwa i stanu zakonnego.

XII 2016 – Objawienia prywatne – prowadzi Agnieszka i Lucyna

Objawienia prywatne uznane oraz nieuznane przez Kościół. Czy w nie wierzyć, czy są dla każdego. Skąd ich tyle we współczesnym świecie.

Objawienia Maryjne ? czy są dowodami na istnienie Boga, czy elementem wiary. Czy przesłania towarzyszące objawieniom należy odczytywać literalnie.

I 2017 – Grzechy cudze – prowadzący: Piotr

Poruszymy tematykę grzechów i zła czynionych przez innych i ich znaczenia dla osób trzecich.  W szczególności omówimy: moralność w prawie świeckim, ?grzechy wołające o pomstę do nieba?, zgorszenie, cnoty kardynalne i dary Ducha Św.

II 2017 – Katolik w życiu publicznym – prowadzące: Barbara i Katarzyna

III 2017 – Dylematy moralne w medycynie ? stanowisko Kościoła ? prowadzi Roman

Aborcja, eutanazja, uporczywa terapia – początek i koniec życia w rozumieniu Kościoła i naukowców. Czy Kościół wymaga heroizmu?

IV 2017 – Nowy ateizm – prowadzący: Maria

Nurt ateizmu, który w ostatnich latach mocno się rozwija. Główni jego przedstawiciele to Richard Dawkins (autor książki „Bóg urojony”), Daniel C. Dennett, Sam Harris, Christopher Hitchens. Przedstawione zostaną założenia, zarys idei i ich znaczenie dla współczesnego człowieka.